malarze Polish art
                  
-- search




 


- store
-- search for products associated with Alfred Wierusz Kowalski


- vote for Alfred Wierusz Kowalski
-- favourite artist
-- favourite epoque

artist: 19619 votes
epoque: 849891 votes

-- viewed 89705 times


Alfred Wierusz Kowalski
pl: Alfred Wierusz Kowalski
[1849 Suwalki - 1915 Munich]
--buy
>>Alfred Wierusz-Kowalski's art prints
--[more

-- search for posters with works by Alfred Wierusz Kowalski



 
 -- works by Alfred Wierusz Kowalski at malarze.com

-- "Journey in a Carriage"-- "Post Station in a Provincial Town"
 
 
 
 [ copyright © 1999-2016 malarze.com-+-marchand.pl ] --- [ design © pkl webdesign ] --- [about us]
other URLs: Polish Art.pl ¤ Polish-Art.pl ¤ tworcy.com ¤ rzezbiarze.com ¤ rytownicy.com ¤ reprodukcja.com
¤ najtańsze ubezpieczenia Kraków ¤ Daniel Schultz ¤ Jeremi Jarema Wi¶niowiecki ¤ ambitnie.com