malarze Polish art
                  
-- search
 


- store
-- search for products associated with Pawel Kowalewski


- vote for Pawel Kowalewski
-- favourite artist
-- favourite epoque

artist: 15645 votes
epoque: 5709386 votes

-- viewed 74138 times


Pawel Kowalewski
pl: Paweł Kowalewski
[1958 Warsaw - ]
-- search for posters with works by Pawel Kowalewski 
 -- works by Pawel Kowalewski at malarze.com

-- "Composers of the World, from the Landmarks necessary to avoid suffering series"-- "Eagle, from the Landmarks necessary to avoid suffering series"-- "O Lithuania my country, from the Lithuanian series"
 
-- "Our Lady, from the Landmarks necessary to avoid suffering series"-- "Romanian peasant woman photographed by artist Ion Grigorescu; Andy Warhol's drawing [from a book] coloured by child Monika Kowalewska, from the Landmarks necessary to avoid suffering series"
 
 
 
 [ copyright © 1999-2016 malarze.com-+-marchand.pl ] --- [ design © pkl webdesign ] --- [about us]
other URLs: Polish Art.pl ¤ Polish-Art.pl ¤ tworcy.com ¤ rzezbiarze.com ¤ rytownicy.com ¤ reprodukcja.com
¤ najtańsze ubezpieczenia Kraków ¤ Daniel Schultz ¤ Jeremi Jarema Wi¶niowiecki ¤ ambitnie.com